Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowski 2016/2017 - TUTAJ

 

Skład Samorządu Szkolnego - rok szkolny 2015/2016

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - TUTAJ

 

WYNIK EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Dyrekcja Szkoły informuje, że na stronie internetowej
http://www.npseo.pl/action/raports
jest dostępny raport z ewaluacji zewnętrznej Technikum Ekonomiczno - Hotelarskiego nr 4.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 67 poz 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Nowelizacja Ustawy – 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

I. Postanowienia ogólne

  1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły
    i niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i stanowi do niego załącznik.
  3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Więcej…

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2013/2014

 

Prezydent Julia Kolasa kl. 3a

V-ce Prezydent        Kamil Buczek kl. 2a

V-ce Prezydent            Justyna Orzechowska kl. 3c

 

Minister Kultury Karolina Pituch kl. 3c

V-ce Minister        Grzegorz Baran kl. 3b

V-ce Minister        Aleksandra Kupska kl. 3d

V-ce Minister        Weronika Węgiel kl. 1e

 

Minister Finansów Piotr Książek kl. 3g

V-ce Minister          Chrystian Boczek kl. 2c

V-ce Minister           Andrzej Chachlowski kl. 1c

V-ce Minister           Aleksandra Kwinta kl. 1d

 

Rzecznik Praw Ucznia:

Paulina Paluch kl. 3a

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego i Rzecznik Praw Ucznia : mgr Małgorzata Bieżanowska

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - TUTAJ