Czas trwania egzaminów

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w 2015 roku.

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)*

język polski

matematyka

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.