KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

20 stycznia 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyła się X edycja Konkursu Pięknego Czytania (etap szkolny)  zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Do konkursu zgłosiło się piętnastu uczniów

CELE KONKURSU:

 

  • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
  • Kształtowanie kultury czytelniczej.
  • Rozwijanie twórczych talentów.
  • Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębianie wiedzy uczniów na temat kultury literackiej Małopolski

Uczniowie przygotowali fragment dowolnego utworu literackiego twórcy piszącego o Małopolsce lub autora wywodzącego się z naszego regionu.

Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja tekstu, zachowanie limitu czasu (do 3 minut).

Werdykt wydało jury w składzie: p. Halina Legutko, p. Urszula Siwek – Faszyńska, p. Magdalena Wójcik

I miejsce zajął Maciej Czarnecki z klasy 2H, II miejsce Ignacy Justyniarski z klasy 2H, III miejsce Karolina Podolska z klasy 1H

Jury przyznało 1 wyróżnienie Karolinie Jach z klasy 4E

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

II etap - międzyszkolny - przesłuchania finalistów etapu szkolnego odbędą 08. 03. 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Rajskiej 1; Oddział dla Dzieci

Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska

ZDJĘCIA!!!