PREZYDIUM

1. Przewodniczący: Anna Madej

2. Zastępca Przewodniczącego: Witold Kula

3. Skarbnik: Magdalena Kornecka

4. Sekretarz: Paweł Skrzypiec

5. Członek: Anna Węgrzyn

6. Członek: Andrzej Sieńko

7. Członek: Maja Żurowska

8. Członek: Marta Żmudzińska

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący: Anna Madej

2. Sekretarz: Agnieszka Korpak

3. Członek: Małgorzata Uryga - Ryś

4. Członek: Anna Karwacka


Pozostali członkowie Rady:

- Monika Cizak

- Ewa Mentel

- Joanna Para

- Annna Wilk

- Zbigniew Kostanty

- Monika Wlaczak - Prystaj

- Małgorzata Kulisiewicz

- Katarzyna Galos

- Sebastian Krawczyk

- Edyta Tatko

- Elżbieta Imiołek

- Danuta Dębowy

- Anna Wawro

- Monika Kot

- Krzysztof Wydra