PREZYDIUM:

1.Przewodniczący: Ewa Klima

2.Z-ca Przewodniczącego: Anna Madej

3.Skarbnik: Monika Cizak

4.Sekretarz: Paweł Skrzypiec

5.Członek: Aneta Sutor

6.Członek: Monika Walczak-Prystaj

7.Członek: Dorota Tataruch

8. Członek: Lucyna Skrzyńska

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1.Przewodniczący: Tomasz Justyniarski

2.Sekretarz: Katarzyna Galas

3. Członek: Monika Włodarczyk

4. Członek: Joanna Kuśmierkiewicz

 

Wpłat na Radę Rodziców (Komitet Rodzicielski) można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców:

66 1240 4650 1111 0010 8368 0552

Rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank Pekao SA, wysokość opłat, m.in:

- za prowadzenie rachunku: 0 zł.,

- przelew zewnętrzny za pośrednictwem bankowości elektronicznej: 0zł.

Rachunek prowadzony jest na preferencyjnych warunkach, zakwalifikowany jako działalność non-profit.