W dniu 30 maja br. (czwartek) odbędą się końcoworoczne spotkania (wywiadówki) P. Wychowawców i P. Nauczycieli  z rodzicami uczniów TE-H.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

godz. 17.00

klasa 1a – sala 26

klasa 1b – sala 39

klasa 1c – sala 10

klasa 1d – sala 30

klasa 1e – sala 16

klasa 1f – sala 38

 

klasa 2a – sala 31

klasa 2b – sala 25

klasa 2c – sala 40

klasa 2d – sala 17

klasa 2e – sala 11

klasa 2f – sala 37

klasa 2g – sala 32

 

klasa 3a – sala 36

klasa 3b – sala 27

klasa 3c – sala 5

klasa 3e – sala 35

klasa 3f – sala 24

klasa 3g – sala 34

klasa 3h – sala 33

 

 

Lekcje w tym dniu odbywają się według skróconego podziału godzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Nauczyciele nie będący wychowawcami są proszeni o pełnienie dyżuru                      w pokoju nauczycielskim w godz. 17.00- 19.30.