Zapraszamy uczniów  w zawodzie technik hotelarz i technik obsługi turystycznej

na kurs języka niemieckiego zawodowego!!!

 

W ramach  realizowanego w szkole   projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” organizowany jest   kurs „Język niemiecki w branży turystyczno-hotelarskiej”

Jest to ostatnia edycja kursu, przeniesiona z marca 2020 w związku z zawieszeniem zajęć w szkole z powodu epidemii Covid-19.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych  nauki języka niemieckiego zawodowego ( w tym wycieczka dydaktyczna) według następującego harmonogramu:

3 października 2020 (sobota)               8.45 -11.00  ,  11.10 – 12.40

10 października 2020 (sobota)             8.45 -11.00  ,  11.10 – 12.40

17 października 2020 (sobota)             8.45 – 12.30 ( wycieczka dydaktyczna)

24 października 2020 ( sobota)           8.45 -11.00  ,  11.10 – 12.40

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego pok.29a

Termin rekrutacji do dnia 28 września 2020 ( do sekretariatu lub pedagoga szkolnego)

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu:

https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-SjF5U0pvaGx6dnVWSFBaWGFUbkJEV2g2alBF/view

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen   klasyfikacji  z końca  roku szkolnego 2019/2020 oraz frekwencję za ten sam okres.