Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla klas pierwszych

Zapraszamy do udziału w konkursie o patronie szkoły pt. Życie i działalność Mikołaja Kopernika.

Ze względu na zdalne nauczanie formuła konkursu o patronie szkoły w bieżącym roku szkolnym jest inna niż  w latach ubiegłych. Klasy pierwsze mają za zadanie wybrać trzyosobowy zespół, który przygotuje prezentację w PowerPoint. Klasa może wybrać więcej zespołów i nadesłać więcej prezentacji niż jedną.

Termin przesłania prezentacji: 19. lutego 2021

Regulamin konkursu został przesłany klasom za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

Organizatorem konkursu jest p. Agnieszka Kurzeja-Sokół