KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

31. stycznia 2012 r. w bibliotece szkolnej odbyła się VI edycja Konkurs Pięknego Czytania (etap szkolny)  zorganizowana przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

W konkursie wzięło udział trzynastu uczniów z klas 1 – 3.

CELE KONKURSU:

  • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
  • Kształtowanie kultury czytelniczej.
  • Rozwijanie twórczych talentów.

Uczniowie przygotowali fragment prozy z ulubionej książki, który zawierał dialog i opis.

Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja tekstu, zachowanie limitu czasu (do 3 minut).

Werdykt wydało jury w składzie: p. Dominika Małyjurek, p. Urszula Siwek, p. Małgorzata Pociejewska.

Do II etapu przeszli:

Weronika  Wajszle z klasy 1D, która czytała fragment z „Chatki Puchatka”, zajęła ona pierwsze miejsce, oraz  zdobywca drugiego miejsca Mateusz  Orliński z klasy 1F, który czytał fragment „Oskara i pani Róży”.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

1) Aleksandra Kupska z klasy 1D

2) Natalia Pachel z klasy 1G

3) Anita Szymańska z klasy 3C

4) Anna Nurek z klasy 2G

Finaliści i wyróżnieni uczniowie otrzymali książki, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy.

II etap międzyszkolny odbędzie się 07. 03. 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Rajskiej 1 – w Oddziale dla Dzieci

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

w Krakowie.