WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Przedmioty ogólnokształcące:

- język polski (klasa 1-3: wymagania, klasa 1:  program nauczania, program nauczania w klasach 2-3, klasa 4: wymagania program nauczania)

- język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski - wymagania

- wiedza o kulturze (klasa 1 technikum: program nauczania, wymagania edukacyjne, klasa 4 technikum: program nauczania, wymagania edukacyjne),

- historia (klasa I, klasa II)

- historia i społeczeństwo - wymagania edukacyjne

- wos - wymagania edukacyjne

- podstawy przedsiębiorczości (przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne)

- geografia - wymagania edukacyjne: klasa 1 - poziom podstawowy, klasa 2 - poziom rozszerzony,klasa 3 - poziom rozszerzony

- biologia (system oceniania, wymagania edukacyjne)

- chemia (system oceniania, wymagania edukacyjne)

- fizyka (wymagania)

- matematyka (system oceniania, klasa 1: wymagania edukacyjne , klasa 2: wymagania edukacyjne , klasa 2 - poziom rozszerzony:wymagania edukacyjne klasa 3: wymagania edukacyjne , klasa 3 - poziom rozszerzony: wymagania edukacyjne , klasa 4: wymagania edukacyjne)

- informatyka (wymagania)

- wychowanie fizyczne (wymagania, system oceniania)

- edukacja dla bezpieczeństwa (wymagania, system oceniania)

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK EKONOMISTA (wymagania i system oceniania )

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK HOTELARSTWA:

- organizacja pracy w hotelarstwie

- techniki pracy w hotelarstwie

- organizacja pracy recepcji

- marketing usług hotelarskich

podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie

- obsługa konsumenta

- usługi żywieniowe

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH

- podstawy turystyki (system oceniania, wymagania)

- obsługa turystyczna

- organizacja imprez i usług turystycznych (wymagania)

- geografia turystyczna: klasa 1klasa 2, klasa 3

- obsługa informatyczna w turystyce