WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Przedmioty ogólnokształcące:

- język polski (klasa 1: wymagania, system oceniania, klasa 2: wymagania, system oceniania, klasa 3:  wymaganiasystem oceniania, klasa 4: wymagania system oceniania)

- język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski (kryteria, wymagania, dostosowanie wymagań)

- wiedza o kulturze (klasa 1 technikum: program nauczania, przedmiotowy system oceniania, wymagania przedmiotowe, klasa 4 technikum: program nauczania, przedmiotowy system oceniania, wymagania przedmiotowe),
wymagania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- historia (przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne)

- podstawy przedsiębiorczości (przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne)

- geografia (system oceniania, wymagania edukacyjne)

- biologia (system oceniania, wymagania edukacyjne)

- chemia (system oceniania, wymagania edukacyjne)

- fizyka (system oceniania, wymagania edukacyjne)

- matematyka (system oceniania, klasa 1: wymagania edukacyjne , klasa 2: wymagania edukacyjne , klasa 3: wymagania edukacyjne , klasa 4: wymagania edukacyjne)

- informatyka (program i wymagania)

- wychowanie fizyczne (wymagania, system oceniania)

- edukacja dla bezpieczeństwa (wymagania, system oceniania)

- przysposobienie obronne (wymagania, system oceniania)

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK EKONOMISTA (wymagania i system oceniania )

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK HOTELARSTWA:

- organizacja pracy w hotelarstwie

- organizacja pracy recepcji

- marketing usług hotelarskich

- podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie

- obsługa informatyczna w hotelarstwie

Przedmioty zawodowe dla kierunku TECHNIK USŁUG TURYSTYCZNYCH

- podstawy turystyki (system oceniania, wymagania)

- organizacja imprez i usług turystycznych (system ocenianiawymagania)

- geografia turystyczna