NIE JESTEŚ SAM

Wybrane adresy i telefony instytucji wspomagających szkołę i dom.

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Chmielowskiego 1, (12) 430-50-52
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłowska 8b, (12) 421-92-82
 3. Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Miodowa 12, (12) 422-18-58
 4. MOPS, ul. Józefińska 14, (12) 656-47-19
 5. Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej, al. Pokoju 7, (12) 294-19-60
 6. Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach,
  ul. Dominikańska 3/24,  (12) 422-21-11
 7. Krakowska Poradnia Leczenia Nerwic, ul. Lenartowicza 14, (12) 633-12-03
 8. Centrum Psychoterapeutyczne, ul. Batorego 2, (12) 633-76-08
 9. Punkt Konsultacyjny Centrum Terapii Narkomanów MONAR, ul. Św. Katarzyny 3, (12) 430-61-35
 10. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, tel. 12 42 40 738
 11. Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Niebieska Linia 801 120 002,Telefoniczna poradnia prawna 22 666 28 50


Telefony zaufania:

młodzieżowy (pn. - sob. godz. 14-19) 988
narkomania (pn. - pt. godz. 9-18) (12) 430-61-46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowy) (12) 421-92-82
dla kobiet (12) 422-47-50
dla ciężarnych (12) 411-47-66
przemoc w rodzinie (12) 421-82-42
AIDS (czw. godz.10-12) (12) 421-96-57