Dla uczniów

Zapraszamy ÓSMOKLASISTÓW na Dni Otwarte:

7 marca 2020 r.

25 kwietnia 2020 r.

w godzinach 9.00-13.00

 

Lista osób przyjętych na kurs „Wychowawca wypoczynku” realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 1. Roksana Antosz                3d
 2. Justyna Kurlit                   2c
 3. Urszula Salawa                 3f
 4. Agnieszka Boroń              3g
 5. Julia Kot                            3f
 6. Ewa Gaudyn                     3g
 7. Kamil Krampus                2c
 8. Weronika Rydzyk            1d
 9. Kamila Kamińska            1c1
 10. Maria Żmuda                    1c

Harmonogram kursu:

19.10  godz. 8.30 – 14.45

26.10   godz. 8.30 – 14.45

9.11     godz. 8.30 – 14.45

16.11   godz. 8.30 – 14.45

23.11   godz. 8.30 – 11.35,          11.35 – 13.50 doradztwo zawodowe

Kurs odbywa się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, sala nr 5

 

 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

W roku szkolnym 2019/ 2020 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie realizuje projekt edukacyjny pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w obszarze tematycznym język angielski zawodowy. Uczniowie klas trzecich ekonomicznych wezmą udział w darmowych zajęciach online, odbywających się w formie transmisji na żywo  prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Celem 30-godz. kursu, trwającego od września 2019 do maja 2020r.  jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki na studiach i wyboru odpowiedniego kierunku.

 

Ponadto uczniowie będą mogli podnosić swoje umiejętności językowe i zawodowe podczas warsztatów weekendowych (10 godz.), warsztatów letnich i kół naukowych.

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej” – grupa II realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Klaudia Trafiał                 4g
 2. Szymon Rokicki                2c
 3. Michał Krzyżowski          2c
 4. Weronika Rydzyk            1d
 5. Kamila Kamińska           1c1
 6. Kamila Bobrek                 1e
 7. Angelika Piocha               1e
 8. Aleksandra Rzewuska    1c1
 9. Malwina Białas                1c1
 10. Julia Kozłowska              1d

 

Zakwalifikowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego pok 29a w celu wypełnienia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych .

Lista rezerwowa:

 1. Kaja Skupień                          1c1
 2. Julianna Dąbkowska              1c
 3. Julia Gryglowska                   1c1

 

Harmonogram spotkań:

12 i 19  października  (soboty) 2019 w godzinach 8.30 – 14.45 sala nr 24

Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu, omawiane będą też sprawy organizacyjne – obecność obowiązkowa!

Dodatkowo uczestnicy kursu wezmą udział w warsztatach doradztwa zawodowego 26.10.2019 – godz. 11.15-13.30

ZAPRASZAMY :)

 

Uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

zapraszamy do udziału w  ostatniej edycji kursu

"Wychowawca wypoczynku"

 

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych i będzie realizowany w soboty w okresie od 19 października do  23 listopada 2019

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie dające  prawo wykonywania zawodu jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP

Harmonogram kursu:

19.10  godz. 8.30 – 14.45
26.10   godz. 8.30 – 14.45
9.11     godz. 8.30 – 14.45
19.11   godz. 8.30 – 14.45
23.11   godz. 8.30 – 11.35

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji rocznej 2018/2019.

Termin składania zgłoszeń: 10 października 2019 w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  będzie   prowadzony przez Biuro Turystyczne Gaudeamus i realizowany  w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej”  - grupa  I
realizowany w ramach  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”:

 1. Anna Duda                        4d
 2. Aleksandra Grajny           4g
 3. Małgorzata Rejzowicz     4g
 4. Roksana Antosz                3d
 5. Weronika Rudolf              3d
 6. Martyna Zając                   1c
 7. Justyna Kurlit                   2c
 8. Izabela Biskupska           2d
 9. Maria Żmuda                    1c
 10. Alicja Pietrzak                  1d1

Harmonogram spotkań: 28 września i  5 październik  (soboty) 2019 w godzinach 8.30 – 14.45 sala nr 24

Podczas pierwszych  zajęć uczestnicy będą wypełniać dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu, omawiane będą też sprawy organizacyjne – obecność obowiązkowa!

ZAPRASZAMY :)

 

Zapraszamy uczniów klas turystycznych i hotelarskich na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe „Profesjonalny wizerunek w branży turystyczno-gastronomicznej” realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”.
Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany;
1 grupa:
28.09 i 5.10 2019
w soboty w godz. 8.30 – 14.45 (zgłoszenia do dnia 20 września 2019)
2 grupa:
12.10 – 19.10 2019
w soboty w godz. 8.30 – 14.45 (zgłoszenia do dnia 4 października 2019)

Program kursu:
1. Znaczenie wizerunku w biznesie: profesjonalny pracownik, jak dbać o wizerunek pracodawcy
2. Etykieta w kontaktach z klientem: relacje z uwzględnieniem kultur różnych krajów, zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie, savoir-vivre w kontaktach bezpośrednich, rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa i e-mailowa
3. Kreowanie wizerunku poprzez strój
4. Wizaż, teoria makijażu, praktyczne umiejętności w makijażu, pielęgnacja, fryzura do pracy
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna: reguły efektywnej komunikacji, błędy i bariery komunikacyjne, autoprezentacja
6. Profesjonalny wizerunek pracownika na przykładzie pracownika hotelu i biura podróży, zasady i reguły, popełniane błędy

Uczestnicy kursu wezmą udział w warsztatach doradztwa zawodowego 26.10.2019 : grupa I - godz. 9.00- 11.15 i grupa II – godz. 11.15-13.30


Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!


Formularz zgłoszeniowy do pobrania/ złożenia w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok.29a (prosimy o zaznaczenie preferowanej grupy)


W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu

 

Zapraszamy na

ostatnią edycję  kursu

"Kasjer walutowy"

dla uczniów klas
w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej

 

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych i będzie realizowany według następującego harmonogramu:

18 maja 2019 (sobota) - 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
25 maja  1019 ( sobota) – 8 godzin lekcyjnych, od godz. 9.00
1 czerwca   2019 (sobota) od 9.00 - 11.15 - doradztwo zawodowe (dla uczniów, którzy nie brali w nim udziału w ramach innych kursów)

 

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do pracy na stanowisku kasjera walutowego.

UWAGA!  Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub na stronie  szkoły: https://drive.google.com/file/d/0B9MMyh1HirX-OXVZaWRKdHVGaUU/view.

W formularzu należy wpisać średnią ocen -  wyliczoną z wszystkich ocen z  klasyfikacji  z pierwszego okresu  roku szkolnego 2018/2019 oraz frekwencję za ten sam okres.

Termin składania zgłoszeń: 14 maja w sekretariacie szkoły   lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs  jest   prowadzony przez Bankowy  Ośrodek Doradztwa i Edukacji  i realizowany 
w ramach projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej”

 

 
Więcej artykułów…