O NAS

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Kornelia Michalska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1, Ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków, tel. 4229913, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                            i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
  3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
  5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU „MÓJ PIERWSZY BIZNES”

 

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa informuje, że do II etapu konkursu „Mój Pierwszy Biznes” zakwalifikowano następujące biznes plany:


L.P.

TYTUŁ BIZNES PLANU

AUTORZY

ŚREDNIA  LICZBA PUNKTÓW

1.

Hodowla Larw Lucila

Dariusz Staroń

37,00

2.

Moped Show

Janusz Jarski

36,67

3.

Cagesec

Daria Anielska-Mazur

34,33

4.

Trainy

Mateusz Sajdak

27,33

5.

Aplikacja T-Out

Agnieszka Pałka

Daniel Mika

27,00

6.

Wheely Navigator

Jakub Janowicz

Mateusz Jawor

Bartosz Bratuś

26,67

 

II etap konkursu  - Finał przeprowadzony zostanie w dniu 27 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 , sala Portretowa o godzinie 10:00 .

Przypominamy, że uczestnicy II etapu będą prezentowali przed Kapitułą Konkursową pomysł na działalność gospodarczą poprzez przedstawienie i omówienie przygotowanego wcześniej biznes planu. Na potrzeby wystąpienia każdy z zakwalifikowanych uczestników może wykorzystać różne formy prezentacji, w tym prezentacje multimedialne.

Poprawiony (poniedziałek, 16 października 2017 14:26)

 

HARMONOGRAM MATURALNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W 2017 ROKU

 

PISEMNE MATURALNE EGZAMINY POPRAWKOWE

Przedmiot

Termin / sala

Matematyka

absolwenci (2016) - nowa formuła

absolwenci - stara formuła

22.08.2017

godz. 9.00 sala 10

Matematyka

22.08.2017

godz. 9.00 sala 2

 

USTNE MATURALNE EGZAMINY POPRAWKOWE

Przedmiot

Termin / sala

Język polski

25.08.2017

godz. 11.00 sala 35

Język angielski

25.08.2017

godz. 9.00 sala 34

Poprawiony (piątek, 07 lipca 2017 10:08)

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W 2017 ROKU

 

Przedmiot

Termin / sala

Fizyka

24.08, sala 36

godz. 8.30

Matematyka

24.08, sala 36

godz. 8.30 – uczniowie z klas: 1e, 2c, 2e, 3g

25.08, sala 36

godz. 8.30 – uczniowie z klas: 1g, 1h, 3c, 3h

28.08, sala 36

godz. 8.30 – uczniowie z klas: 3d, 3f, 4e

Język niemiecki

29.08, sala 36

godz. 8.30

Język francuski

29.08, sala 36

godz. 10.30

Język rosyjski

29.08, sala 36

godz. 12.30

Język angielski

29.08, sala 39

godz. 8.30

Język angielski zawodowy

29.08, sala 39

godz. 10.30

Wiedza o kulturze

29.08, sala 39

godz. 12.30

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

29.08, sala 25

godz. 8.30

Działalność przedsiębiorstwa

29.08, sala 25

godz. 8.30

Rachunkowość finansowa

29.08, sala 25

godz. 8.30

Podstawy przedsiębiorczości

29.08, sala 25

godz. 8.30

Język polski

30.08, sala 39

godz. 8.30

Poprawiony (piątek, 23 czerwca 2017 09:07)

 

POSTĘPOWANIE CERTYFIKACYJNE

 

11 marca 2016 r. (piątek) na lekcji 9 (godz. 14.35)  w sali 16 odbędzie się postępowanie certyfikacyjne z zakresu KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW dla uczniów Technikum Ekonomicznego.

Postępowanie certyfikacyjne składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy polega na rozwiązaniu testu z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Etap drugi polega na wprowadzeniu przykładowych operacji gospodarczych związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów do programu użytkowego RACHMISTRZ GT.

Etap drugi dla uczniów, którzy zostaną do niego zakwalifikowani, odbędzie się 18.03.2016 r. (piątek) na lekcji 9 (godz. 14.35) w sali 23.

Uczniowie zainteresowani postępowaniem certyfikacyjnym proszeni są o kontakt z p. Anną Malinowską, która udzieli szczegółowych informacji do dnia 03.03.2016r.

Poprawiony (środa, 17 lutego 2016 07:09)

 

NOWY PODZIAŁ GODZIN

 

Nowy podział godzin obowiązuje od 07.01.2016r.

W czwartek 7 stycznia i piątek 8 stycznia 2016r. zajęcia odbywają się według skróconego podziału godzin.

Poprawiony (sobota, 02 stycznia 2016 11:36)

 

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Etap szkolny XI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI odbędzie się 03 grudnia 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 29.

Lista uczniów zgłoszonych do szkolnego etapu olimpiady została wywieszona w gablocie obok sali 25.

Grażyna Polańska

Poprawiony (poniedziałek, 30 listopada 2015 20:37)

 

OLIMPIADA WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

 

I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Serdecznie zapraszam uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista do udziału w I Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich (do roku 2014 Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich).

Tematem wiodącym Olimpiady jest:

Rynek pracy w Polsce –wyzwania, szanse i zagrożenia”.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 17.12.15r. o godz. 11.00

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne i związane z tematyką Olimpiady)

Wszyscy finaliści Turnieju są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.35 i A.36 w zawodzie technik ekonomista.

Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie swojego udziału do 11.12.15r.

Grażyna Polańska

Poprawiony (poniedziałek, 30 listopada 2015 20:29)

 

WYMIANA UCZNIÓW

 

Wymiana uczniów

ZSE nr 1 Kraków - IIS Fermi-Galilei, Ciriè / Turin

W dniach  4-11 października 2015 roku nasi uczniowie pojechali do Włoch w ramach wymiany uczniowskiej z włoską szkołą w Ciriè / Turin. Był  to kolejny etap, współpracy szkół zapoczątkowanej w kwietniu 2015r. przyjazdem Włochów do Krakowa. Koordynatorzy projektu wymiany: mgr J. Czaplak, mgr M. Florczyk i mgr G. Polańska, zorganizowali wyjazd dla 15 uczniów naszej szkoły.

Podróżowaliśmy autokarem przez różne państwa Europy. W drodze do Włoch zwiedziliśmy najważniejsze miejsca w Wiedniu: Katedrę św. Szczepana, Belweder i Hofburg. Odbyliśmy malowniczy spacer po ogrodach pałacu Schönbrunn, a na zakupy wybraliśmy się na ulicę Kärtnerstrasse. Po całym dniu jazdy autokarem zatrzymaliśmy się na nocleg w hotelu Seelacherhof położonym w malowniczej miejscowości w Sankt Kanzian w Austrii. Następnego dnia, po krótkim spacerze wzdłuż jeziora Klopeinersee, ruszyliśmy w kierunku Cirie - celu naszego wyjazdu. Wieczorem dojechaliśmy na miejsce, gdzie przywitali nas nasi włoscy koledzy i wkrótce zabrali do swoich domów.

Przez kolejne dni zwiedzaliśmy Cirie, Turyn i Genuę.  W Turynie widzieliśmy Katedrę pw. św. Jana Chrzciciela, w której znajduje się Całun Turyński, plac Zamkowy i plac San Carlo. Mieliśmy także okazję zobaczyć połączenie sztuki nowoczesnej z barokowymi zabytkami Turynu podziwiając instalację „Mario Merz” czyli samochód zawieszony w sieci rybackiej przed budynkiem Pałacu Carignano.  Byliśmy również w Muzeum Kina oraz w Muzeum Egiptu. Czas wolny spędzaliśmy w lodziarni Pepino rozkoszując się włoską kawą i lodami na patyku. To właśnie w tym miejscu zaczęto je produkować już w 1884 roku.

Ciekawym miejscem, które z pewnością zapadło nam w pamięć była Genua, miejsce urodzenia Krzysztofa Kolumba. Jest to włoskie miasto nad Morzem Śródziemnym z przepiękną zabytkową zabudową oraz pięknym widokiem na morze z jednej strony i góry Apeninu Liguryjskiego z drugiej. Najciekawszą atrakcją tego miasta jest oceanarium. Dzięki niemu mogliśmy podziwiać różne podwodne zwierzątka, takie jak: delfiny, pingwiny, foki, płaszczki, rekiny i wiele innych mniej lub bardziej drapieżnych.

Ostatniego dnia pobytu zwiedziliśmy kompleks pałacowy La Venaria Reale z wystawą sztuki klasycznej oraz eleganckimi ogrodami z sadami, zagajnikami i rabatami otaczającymi pałac. W południe oglądaliśmy tańczące fontanny na placu przed pałacem.

Niestety piękne chwile szybko się kończą dlatego jako zwieńczenie udanego pobytu u włoskich rodzin odbyła się kolacja pożegnalna, na której mogliśmy spróbować potraw przygotowanych przez naszych włoskich kolegów.

W drodze powrotnej do Polski zwiedziliśmy Mediolan: jego główne ulice ze sklepami  największych projektantów mody, zobaczyliśmy Galerię Wiktora Emanuela II, najsłynniejszą operę świata La Scalę oraz monumentalna katedrę pw. Narodzin św. Marii, jedną z największych na świecie.

Na nocleg zatrzymaliśmy się ponownie w Sankt Kanzian w Austrii, a jako ostatni punkt wycieczki odwiedziliśmy Bratysławę, stolicę Słowacji. Tam podziwialiśmy ruiny zamku Devin, z którego roztacza się cudowny widok na rzekę Dunaj i … Austrię. Potem obiad na starówce, zdjęcia z Gapiem, a o godz.22 już byliśmy w Krakowie.

Wszyscy wróciliśmy bardzo szczęśliwi z naszej wycieczki. Przeżyliśmy tam wiele pięknych chwil, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Poznaliśmy też wiele bardzo sympatycznych osób, nową kulturę i obyczaje. Był to wyjazd pełen przygód, z których mamy mnóstwo wspomnień. Nie sposób wszystko opisać, dlatego zachęcamy do obejrzenia foto reportażu (link znajduje się poniżej). Na zdjęciach najlepiej zobaczycie jak wiele radości sprawił nam ten wyjazd. Każdy wrócił uśmiechnięty i bardzo zadowolony!!! :-)

Aleksandra Maślanka kl. 3B

https://www.youtube.com/watch?v=1sDz2y3KhT4&feature=youtu.be

 

 

XI EDYCJA OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem Olimpiady jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży. Program zawodów obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej.

 

Hasło przewodnie tegorocznych rozgrywek to „Nowe przewagi konkurencyjne - technologia, informacja, społeczność”

 

Współorganizujące Olimpiadę uczelnie ekonomiczne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, przewidziały znaczne ułatwienia w procesie kwalifikacyjnym na studia dla finalistów i laureatów. Najlepsi zawodnicy otrzymają ponadto atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Wszyscy zakwalifikowani do etapu okręgowego będą uprawnieni do udziału w kursie e-learningowym na temat rozwijania działalności biznesowej oraz otrzymają publikacje od Wydawnictwa Difin.

 

Wyniki Olimpiady uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym wspólnie przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

 

Eliminacje szkolne, odbędą się 03.12.2015r.

 

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Przedsiębiorczości prosimy o zgłoszenia do 27.10.15r. u p. G. Polańskiej lub p. R. Ryszki.

 

Grażyna Polańska

Poprawiony (czwartek, 15 października 2015 15:42)

 
Więcej artykułów…